Pomozte nám, aby se transparentnost potravin stala normou!

Jako nezisková organizace jsme závislí na vašich darech, abychom i nadále mohli informovat spotřebitele po celém světě o tom, co jedí.

Potravinová revoluce začíná u vás!

Podpořit

Zásady ochrany osobních údajů Open Food Facts

 

Tento překlad poskytujeme jako laskavost, protože informace o ochraně osobních údajů by měly být dostupné všem. Právně závaznou verzí je však francouzská verze.

Shrnutí: Open Food Facts je společný projekt, jehož cílem je podporovat transparentnost potravin poskytováním otevřené databáze produktů. Aby bylo možné tuto databázi zpřístupnit a umožnit komunitě do ní přispívat, Open Food Facts po omezenou dobu zpracovává a uchovává vaše osobní údaje, jako je uživatelské jméno, identifikátor uživatele, hesla, e-mailová adresa a IP, ke kterým máte právo přístupu a informace, právo na námitku, právo na opravu údajů a právo na omezení zpracování. Pokud plánujete uplatnit některé z těchto práv, můžete nás kontaktovat e-mailem: privacy@openfoodfacts.org

1. Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak Open Food Facts shromažďuje a používá vaše osobní údaje jako součást svých služeb.

“Službami” se má na mysli poskytování webových stránek (openfoodfacts.org, openbeautyfacts.org, openproductsfacts.org, openpetfoodfacts.org), odpovídajících mobilních aplikací pro Android a iOS (Open Food Facts, Open Beauty Facts, Open Pet Food Facts a Open Products Facts) a příspěvkové webové stránky hunger.openfoodfacts.org, wiki.openfoodfacts.org a také stránky nových projektů, které by mohly být přidány.[1]

Open Food Facts, sdružení ve smyslu zákona z 1. července, jehož hlavní sídlo se nachází na adrese 21 rue des Iles, 94100 Saint-Maur-des-Fossés ( Francie), odpovídá za zpracování osobních údajů v rámci služeb.

E-mail: contact@openfoodfacts.org

Necitlivé osobní údaje

Open Food Facts ujišťuje své návštěvníky a přispěvatele, že neprofiluje lidi na základě jejich věku, chování nebo zvyků bez jejich výslovného souhlasu. Stejně tak nesděluje vaše osobní údaje třetím stranám pro komerční účely.

Open Food Facts tedy shromažďuje pouze osobní údaje nezbytně nutné k dosažení svých cílů a za žádných okolností tyto informace nepoužívá k jiným účelům, než pro které jsou shromažďovány.

Open Food Facts tedy shromažďuje pouze osobní údaje nezbytně nutné k dosažení svých cílů a za žádných okolností tyto informace nepoužívá k jiným účelům, než pro které jsou shromažďovány.

2. Vaše osobní údaje a jejich použití společností Open Food Facts

 

Aktivita

Typ údajů

Účely

Doba zachování

Příjemci

Dotčené osoby

Právní základy

Návštěva

IP, Log

Bezpečnost, technické analýzy,
Měření popularity

3 roky

Techničtí správci

návštěvníci

Oprávněný zájem: bezpečnost

Věnování/

přihlášení k účtům

Uživatelské jméno; ID uživatele; e-mailová adresa; heslo[2]; IP adresa.

Identifikace

Dokud účet existuje

Technický správce

Funkční správci

uživatel nebo přispěvatel

Souhlas

Příspění produkty (přidání nebo úprava)

Uživatelské jméno; identifikátor uživatele; možná země[3]

Sestavení databáze

Dokud účet existuje

Všichni uživatelé služby

přispěvatel

Souhlas

skenování produktu pomocí mobilní aplikace[4] 

IP adresa

Technické analýzy, statistiky používání

Neomezeně

Techničtí správci

Google (MLKit tým)

přispěvatel

Oprávněný zájem:

 vypočítat popularitu produktů (Open Food Facts),

zlepšit knihovnu skenování (Google)

Přihlášení k odběru novinek

E-mailová adresa

Zasílání novinek

Dokud se neodhlásíte od odběru novinek

Správci novinek
Platforma pro zasílání novinek (Brevo)

uživatel

přispěvatel

Souhlas

Odhlášení odběru novinek

E-mailová adresa

Udržování seznamu odhlášených osob

1 rok po odhlášení[5]

Uživatelé

přispěvatelé

Oprávněný zájem: jak Brevo funguje

Moderování a kontrola obsahu

Uživatelské jméno; e-mailová adresa; IP adresa.

Boj proti nezákonnému nebo nevhodnému obsahu nebo zneužívání služby.

Techničtí správci,

funkční správci

přispěvatel

Zákonné povinnosti

(Oprávněný zájem)

Třídění a identifikace produktů podle stravovacích preferencí

Upřednostňované potraviny

Zobrazit uživateli produkty podle jejich předvoleb

Dokud uživatel používá mobilní aplikaci nebo webovou stránku

Žádní[6] 

Uživatel

Souhlas

Smazání účtu

Zakódovaná verze uživatelského jména[7]

Boj proti zneužívání a vandalismu

Neomezeně

Všichni uživatelé a opětovní uživatelé

přispěvatel

Oprávněný zájem

Poskytování databáze

ID uživatele nebo zakódovaná verze uživatelského jména

Sledovatelnost dat

Neomezeně

Všichni opětovní uživatelé

přispěvatel

Souhlas

Zálohy

Uživatelské jméno; ID uživatele; e-mailová adresa; IP adresa.

Zálohy, kontinuita služeb

3 roky

Techničtí správci

Uživatelé, přispěvatelé[c][d]

Oprávněný zájem: ustavení, výkon nebo obhajoba zákonného práva

3. Osobní údaje zpracovávané OpenFoodFacts

Citlivé osobní údaje

Open Food Facts od vás shromažďuje pouze údaje nezbytně nutné pro provoz svých různých služeb.

Pokud jde o uživatelské jméno (které může být pseudonymem) a e-mailovou adresu, přispěvatelé jsou povinni je poskytnout pro registraci a/nebo připojení ke svým účtům prostřednictvím mobilních aplikací a webových stránek. Tudíž, odmítnutí poskytnutí těchto údajů vám umožní používat služby Open Food Facts pouze jako návštěvník.

Vaše osobní údaje zpracovávané pro jednu ze služeb Open Food Facts jsou automaticky předávány pro využití dalšími službami (mobilní aplikace, webové stránky Open Food Facts, Wiki, Forum, Hunger Games atd.). Proti tomu můžete vznést námitku smazáním svého účtu s vědomím, že toto smazání vám umožní přístup ke službám Open Food Facts pouze jako návštěvníkovi.

Citlivé osobní údaje

Na základě vašeho souhlasu a za účelem pomoci vám třídit a identifikovat produkty odpovídající vašim stravovacím preferencím jsou shromažďovány následující uživatelské preference, které se mohou týkat vašeho zdraví:

  • Nutriční kvalita (množství soli, cukru, tuku, mastných kyselin);
  • Zpracování potravin;
  • Alergeny a přísady obsažené v potravinách;

Tato data jsou uložena ve vašem prohlížeči a mobilních aplikacích (zabezpečené úložiště). Nejsou sdělovány ani předávány třetím stranám. 

4. Veřejné a soukromé informace:

Uživatelské jméno a ID uživatele mohou být viditelné pro ostatní uživatele našich služeb, na rozdíl od e-mailu, který je důvěrný. Země, ve které přispěvatel přidal a/nebo upravil produkt je také viditelná a lze na ni odkazovat svým uživatelským jménem.

Databáze je celá publikována pod licencí otevřených dat, což je jedním z primárních cílů projektu. Obsahuje pouze identifikátor uživatele a produkty, které přidal a upravil, a které se mohou nacházet v zemi.

Při odstraňování uživatelského účtu je ID uživatele nahrazeno náhodným, ale jedinečným uživatelským jménem daného uživatele. Všechny ostatní osobní údaje jsou vymazány.

5. Cookies a další koncové identifikátory

Cookies jsou malé soubory, které stránka nebo její poskytovatelé služeb přenášejí na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho prohlížeče.

Tyto soubory cookie se používají k vaší autentizaci, pochopení a uložení vašich preferencí pro budoucí návštěvy našich stránek a sestavení souhrnných údajů o návštěvnosti a interakci na našich webových stránkách. Tyto soubory cookie patří k těm, které nevyžadují váš souhlas.[e][f]

Open Food Facts nepřenáší tyto cookies třetím stranám.

6. Bezpečnostní opatření

Pro zabezpečení vašich osobních údajů společnost Open Food Facts zavedla dobré bezpečnostní postupy:

  • Hashování hesla;
  • Sledování osvědčených postupů ve vývoji;
  • Autentizace pomocí SSH klíče, přístup k serverům omezený na malou důvěryhodnou skupinu, omezení útočné plochy, použití firewallů atd.

7. Jak uplatňovat svá práva? 

Pro uplatnění jednoho nebo více vašich práv nás můžete kontaktovat e-mailem: privacy@openfoodfacts.org. Aby se zabránilo krádeži identity, Open Food Facts ověří a zkontroluje vaši e-mailovou adresu pomocí svých interních technických procesů.

Za určitých okolností, zejména v případě soudního a/nebo správního vyšetřování, může společnost Open Food Facts předat vaše osobní údaje oprávněným veřejným orgánům. V přísných mezích zákona se budeme snažit vás informovat v případě předání vašich osobních údajů a pokusíme se odmítnout jakoukoli urážlivou nebo nepodloženou žádost.

8. Řešení sporů

V případě sporu mezi vámi a Open Food Facts ohledně zpracování vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na následující adrese: privacy@openfoodfacts.org. Odpovíme co nejdříve.

V případě neuspokojivé odpovědi nebo žádné odpovědi během maximálně tří měsíců máte právo kontaktovat CNIL prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.cnil.fr/fr/saisir-la-cnil nebo https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

9. Aktualizace těchto zásad

Aby byla zajištěna lepší ochrana, společnost Open Food Facts si vyhrazuje právo upravit a/nebo adaptovat tyto zásady důvěrnosti v souladu s předpisy a interními osvědčenými postupy. O každé podstatné změně vás bude Open Food Facts informovat nejméně třicet dní před jejich aplikací.

Jako společný projekt zůstává Open Food Facts k dispozici pro přijímání vašich návrhů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů, které můžete zaslat e-mailem na adresu privacy@openfoodfacts.org

10. Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup a na informace

Máte právo se zeptat, zda společnost Open Food Facts zpracovává vaše osobní údaje a v případě potřeby požádat o zaslání kopie. Můžete také požádat o přenositelnost některých těchto dat v čitelném formátu.

Máte právo být informován o účelech, pro které jsou vaše údaje shromažďovány a o způsobu, jakým jsou zpracovávány, používány a uchovávány.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti použití vašich údajů pro konkrétní cíl za předpokladu, že tyto údaje nejsou pro dosažení tohoto cíle povinné.

Právo na opravu údajů

Máte právo požádat o opravu svých nepřesných nebo neúplných údajů, aby nedošlo ke zpracování jakýchkoli nesprávných údajů nebo doplnění chybějících údajů.

Právo na vymazání údajů

Máte právo požádat o vymazání jednoho nebo více vašich osobních údajů s uvedením, kterých údajů se týká.

U osobních údajů, které nelze technicky vymazat, společnost Open Food Facts použije techniku zakódování (tzv. scrambling), pokud jsou předmětem žádosti o vymazání.

Právo na výmaz se vzdává, pokud je uchovávání údajů nezbytné pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

Právo na omezení zpracování údajů

Toto právo vám umožňuje požádat Open Food Facts o dočasné zastavení používání určitých vašich údajů z konkrétního důvodu, který byste měli uvést.

Tyto údaje však mohou být použity na základě vaší dohody nebo pro stanovení, výkon nebo obranu zákonných práv; ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důležitého důvodu veřejného zájmu.


[1] Tyto stránky přidáme k tomuto oznámení tak, jak se objeví.

[2] Heslo není uloženo jako prostý text, používáme otisk prstu

[3] Země je někdy odvozena z IP adresy za účelem lokalizace produktu (vstupní asistence). Jde však o data, která uživatel může upravit a nemusí se tedy nutně jednat o zemi, ve které se nachází.

[4] Toto platí pouze pro uživatele používající čtečku čárových kódů poskytovanou MLKit. To je případ většiny uživatelů, ale skener lze změnit v nastavení aplikace.

w

[5] Nástroje novinek fungují tak, že adresu udržují na seznamech odhlášených. Open Food Facts tyto seznamy pravidelně čistí.

[6] Viz odstavec - Citlivé osobní údaje

[7] Viz odstavec - Veřejné a soukromé informace