E338 - Kyselina fosforečná

Aditivum: E338 - Kyselina fosforečná

Funkce: Antioxidant, Sekvestrant

Kyselina fosforečná -přesněji kyselina trihydrogenfosforečná-, je trojsytná kyselina, tzn. že v její struktuře jsou tři hydroxylové skupiny schopné odštěpit proton. Jeden atom kyslíku je vázaný přímo. Typ hybridizace atomových orbitalů je sp3; tvarem je pravidelný čtyřstěn neboli tetraedr. Vzorec kyseliny fosforečné je H3PO4. Další název je kyselina orthofosforečná. Je to středně silná kyselina. Za normálních podmínek ji tvoří bezbarvé tvrdé kosočtverečné hygroskopické krystalky. Tvoří tři řady solí: fosforečnany, hydrogenfosforečnany a dihydrogenfosforečnany. Na vzduchu rozplývavá látka. Na rozdíl od kyseliny dusičné nemá oxidační vlastnosti. Většinu kovů nerozpustí, protože se ve zředěné kyselině fosforečné vytváří na jejich povrchu vrstva nerozpustných fosforečnanů. Zahříváním uvolňuje kyselina trihydrogenfosforečná molekuly vody. - Wikipedie

Risk of overexposure

EFSA evaluation: Re‐evaluation of phosphoric acid–phosphates – di‐, tri‐ and polyphosphates -E 338–341, E 343, E 450–452- as food additives and the safety of proposed extension of use (2019/06/12)

Vysoké riziko nadměrné expozice
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zjistil, že nadměrná konzumace E338 - Kyselina fosforečná je velmi riziková pro některé skupiny obyvatel.

To evaluate your exposure to the E338 - Kyselina fosforečná food additive, you can browse our list of products that contain it. See the list of products with E338 - Kyselina fosforečná below.

  KojenciBatolataDětiDospívajícíDospělýSenioři
  <11 až 23 až 910 až 1718 až 6465+
Většina populace
(nad 50 %)
Groups with more than 50% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)Groups with more than 50% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)Groups with more than 50% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)   
Část populace
(více než 5 %)
Groups with more than 5% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)Groups with more than 5% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)Groups with more than 5% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)Groups with more than 5% of members exceeding the acceptable daily intake (ADI)  

Riziko překročení přijatelného denního příjmu (ADI) : Riziko překročení přijatelného denního příjmu (ADI)

Názvy: Acide orthophosphorique, acide phosphorique, Sels de potassium de l'acide phosphorique, sels de potassium de E338, Phosphate d'hydrogène, Acide monophosphorique

Země: Česko - Zobrazit všechny odpovídající produkty z celého světa